XE TẢI ISUZU 2.45 TẤN THÙNG KÍN – QKR55F trang bị nội thất đầy đủ

XE TẢI ISUZU 2.45 TẤN THÙNG KÍN - QKR55F trang bị nội thất đầy đủ

XE TẢI ISUZU 2.45 TẤN THÙNG KÍN – QKR55F trang bị nội thất đầy đủ