XE TẢI DONGFENG 18 TẤN L315 GẮN CẨU SOOSAN 7 TẤN 6 KHÚC trang bị nội thất đầy đủ

XE TẢI DONGFENG 18 TẤN L315 GẮN CẨU SOOSAN 7 TẤN 6 KHÚC trang bị nội thất đầy đủ

XE TẢI DONGFENG 18 TẤN L315 GẮN CẨU SOOSAN 7 TẤN 6 KHÚC trang bị nội thất đầy đủ